ชื่อ - นามสกุล :นายธีรนันท์ คำคาวี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :123 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0848312363
Email :ืืืnonyar2560@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา