หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (คัดตัวแทนระดับสหวิทยาเขต สะดืออีสาน)
โดย : warawut
อ่าน : 205
อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (คัดตัวแทนระดับสหวิทยาเขต สะดืออีสาน)        โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (คัดตัวแทนระดับสหวิทยาเขต สะดืออีสาน) ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ภาพการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (20 สิงหาคม 2561)        โดยผลงานในวันแรกนั้น นักกีฬาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมเก็บชัยชนะได้ถึง 3 ประเภทกีฬาต่อไปนี้ วอลเลย์บอลชาย ม.ปลาย, ตะกร้อชาย ม.ต้น และตะกร้อชาย ม.ปลาย การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (21 สิงหาคม 2561)        โดยผลงานในวันนี้ นักกีฬาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมเก็บชัยชนะได้ 2 ประเภทกีฬาต่อไปนี้ วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย และตะกร้อชาย ม.ปลาย การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (22 สิงหาคม 2561)        วันนี้เมื่อทำการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทราบผลการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับสหวิทยาเขตสะดืออีสานได้แล้วหลายประเภทกีฬา โดยนักกีฬาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ประเภทกีฬาต่อไปนี้ วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย, ตะกร้อชาย ม.ต้น และตะกร้อชาย ม.ปลาย และมีอีก 2 ประเภทกีฬาที่ไปทำการแข่งขันระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 ได้โดยตรงคือ กีฬาประเภทกรีฑาและเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (23 สิงหาคม 2561)        วันนี้นักกีฬาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมไม่มีทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน โดยได้ทำการฝึกซ้อมเสริมแทคติกและความเข้าใจภายในทีมให้มีความพร้อมเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตสะดืออีสาน เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26 ต่อไป